CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ LÀM SẠCH             

                                                                                                                              

Home    

  CN & SP Xado
  Sắt thép & Vật liệu
  Tư vấn CN & TBị
Máy nước tinh khiết
  CN & TB làm sạch
Công nghệ điện thủy động
L/S cặn bằng PP điện t/động
L/S cặn bằng PP cơ học
L/S b/mặt bằng máy bắn bi

Liên hệ với công ty      Nam Nhật

Địa chỉ : 32 Đường số 2 Cư Xá Đô Thành, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel : 84-8343051            Fax : 84-8-8343571        www.xadovietnam.com    E-mail :                             namnhat@hcm.fpt.vn   xadovn@hcm.fpt.vn      namtea@hcm.fpt.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU MÁY BẮN BI LÀM SẠCH BỀ MẶT 

 I- Giới thiệu

 Khi cần làm sạch bề mặt sắt thép, bêton, nhựa đường, đá khỏi lớp sét rỉ, sơn, vv... người ta thường dùng máy bắn bi thép, các hạt thép. Ví dụ cần làm sạch vỏ tàu khi đưa lên đốc, sàn bêton, thành vách bể chứa, vv... Các máy kiểu hiện đại cho phép làm sạch bề mặt, thu gom bụi, thu hồi tái sử dụng bi và các hạt mài, không làm ô nhiễm môi trường. Năng suất và chất lượng làm sạch bằng máy rất cao, giảm hẳn chi phí nhân công , tăng hiệu qủa kinh tế.

 

       

 II- Một số loại máy bắn bi và hạt mài thép

Model 1-5HH

                       Model 350E

                      Model 350S                         Model  350VH

 III- Thông số kỹ thuật một số loại máy

  1- Model  1-5HH : nhấn vào đây để xem chi tiết

  2- Một số máy khác

 

 Qúi khách có nhu cầu, xin nêu rõ mục đích sử dụng hoặc chọn một loại cụ thể và liên hệ với chúng tôi. Các máy trên do Mỹ sản xuất.

 

 

 

Copyright ©2001- 2005 Xado Vietnam. All rights reserved.