Xado Gel for Gearboxes & Reductors                                        

 

           Home                                                                                                           Nam Nhat Co. Ltd., VN

     

Xado Hightech

 
Nguyn l CN Xado
Ứng dụng  Xado
Hiệu qủa của  Xado
Hỏi đp về  Xado
Thng tin Xado
 
S/phẩm & Sử dụng
 
Cc sản phẩm Xado
Chất Xado xe my
Chất Xado đ/cơ xăng
Chất Xado đ/cơ diesel
Chất Xado xilanh
Chất Xado bơm cao p
Chất Xado hộp số
Chất Xado my thủy lực
Chất Xado my nn kh
Mỡ Xado thng dụng
Dầu nhớt Xado Atomic Oil
Chuyn mục Xado
 
Gốm kim loại l g
Kiểm định độ bền chạy xe my khng nhớt 64 km
Xado khng phải l phụ gia
Tư vấn về Xado
Ti liệu tham khảo
Giới thiệu đơn vị sử dụng Xado - Matimex HCMC

 

 
Sắt thp,my mc
My nước t/khiết
CN & TB lm sạch
Tư vấn CN & T/bị

 

Mailto: Xadovietnam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHẤT XADO DNG CHO HỘP SỐ, GIẢM TỐC

I- Cng dụng :

 • Chất Gel-Revitalizant Xado for Gear boxes, Transfer cases & Diffirentials được sử dụng để ha bền v phục hồi : hộp số, bộ giảm tốc, bộ  truyền  động  bnh  răng, bộ vi sai vv...bi trơn bằng nhớt, sử dụng trn cc phương tiện vận chuyển v  trong cng nghiệp. Nếu chng bi trơn bằng mỡ th dng mỡ Xado, bạn xem trong trang Xado Grease.

 
 • Phục hồi độ dy răng  4 - 22%

 • Giảm độ rơ  7 - 33%

 • Giảm độ rung  25 - 60%

 • Tiết kiệm điện năng 15 - 42 %

 • Giảm tiếng ồn  2 - 16 % 

 • Tăng độ bền ln 2 -3 lần.

 • Bảo vệ tốt cc chi tiết khi thiếu hụt nhớt, thậm tr khng cn nhớt.

 

 

Chất Xado hộp số, tup 9 ml

Bộ chất Xado hộp số 03 tup

II- Chỉ dẫn v liều lượng: 

1- Sử dụng cho cấp độ hao mn dưới 100%, khng c hư hỏng cơ học (vỡ,  nứt, sứt mẻ, rỗ xước su ). Xc định độ hao mn khi đang vận hnh thng qua cc biểu hiện : nhảy số ,về số, kh vo số, tiếng ku g, độ rung giật, nhiệt độ nhớt tăng, dng điện tiu thụ v.v... Kiểm tra kỹ joăng, phớt nếu bị x phải thay thế. Khng dng chất Xado để xử l hộp số tự động v loại hộp số ny dng cơ chế ma st để điều chỉnh.

2- Liều lượng :   

 • Đối với hộp số, bộ giảm tốc cng nghiệp  thao  tc 3 lần, cc lần cch nhau 08 giờ chạy my . Liều lượng mỗi lần dng 3 ml xado / 01 lt nhớt .       

 • Đối với hộp số, cầu xe t theo bảng dưới đy :                              

        Số lt nhớt trong hộp số      Số typ Xado cần dng                  Số lần thao tc
                   1-2                     1

  1

                   2-5                      2

   1

                   5-8                     3

   1

                  8-11                     4

    1 

                 11-15                     5

   1

 • Liều lượng trn dng khi hao mn đến 70%. Khi hao mn nặng cần dng tăng liều lượng 1,5 - 2 lần. Hộp số cầu xe t khi mn nhiều cũng nn chia ra sử l 2 -3 lần.

III- Qui trnh thao tc chung :

 • Chạy 10 - 20 pht cho nng đến nhiệt độ lm việc.Dừng my.Xả hết nhớt cũ, xc sịt sạch sẽ hộp số, bộ giảm tốc vv...

 • Liều lượng v số lần thao tc theo hướng dẫn trn.

 • Nạp nhớt vo hộp số, giảm tốc.... Chạy t pht cho nng  my Bp tup cho chất Xado vo qua lỗ tra nhớt.

 • Nếu dung lượng nhớt trong hệ thống  lớn, nhiều chục lt trở ln khi tra nhớt chừa lại 0,5 - 1 lt cho vo can bn  ngoi. Vận hnh my t pht  cho nhớt nng đến nhiệt độ lm việc. Cần hm nng nhớt chừa lại đến  45-50 độ C, bp hết cc typ Xado cần dng cho một lần thao tc vo, lắc mạnh kỹ cho tan đều, rồi đổ hết vo my qua lỗ tra nhớt.

 • Ngay sau đ cho chạy r ( rốtđa ) 2 - 4 giờ.Cần chạy ở tất cả cc số kể cả số li để mọi bnh răng đều được phục hồi .

 • Nếu l hộp số, bộ giảm tốc cng nghiệp th xử l 3 lần. Cc lần cch nhau 08 giờ. Thao tc giống như trn.Nếu phụ tải lớn nn chạy r đến 6 giờ sau mỗi ln thao tc.

 • Cố gắng sau mỗi lần thao tc chạy my lin tục trong 8 giờ.

 • Định kỳ kiểm tra mức nhớt. Thiếu th tra thm.

 • Sau 50 - 100 giờ chạy my  đối với t , 300 -350 giờ  đối với hộp số, giảm tốc cng nghiệp việc phục hồi han tất.   

Http://Xadovietnam.com . Copyright 2001- 2005 by Nam Nhat Co. Ltd. All rights reserved.