Home

CN & SPhẩm Xado
Vật liệu sắt thép
Máy nước t/khiết
Tư vấn CN & T/bị
CNsỏi đá nhẹ keramzit
Công nghệ titan
CN kim loại bột
CN phun nổ
Danh mục công nghệ
Dầu mỡ hăng POCMA

     

Liên hệ với

Công ty Nam Nhật

No 32, Đường số 2,Cư Xá Đô Thành, Q.3, Tp. HCM

Website :

www.xadovietnam.com

E-Mails :namnhat@hcm.fpt.vn   xadovn@hcm.fpt.vn namtea@hcm.fpt.vn pvt@hcmc.netnam.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NHẸ:

2

B. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỎI  NHẸ KERAMZIT:

1